من کیستم ( داستان ، حدیث ، شعر )

ما آینه های تمام نمای الهی هستیم که برای صیقل داده شدن به دنیا . . .


تعداد صفحه : 2


پسوند : word


500 تومان